Taxa och avgifter

Kommunerna är skyldiga att ordna transporten av samhällsavfall som produceras vid bostadsfastigheter och fritidsbostäder samt vid offentlig verksamhet uppkommet avfall som kan jämföras med detta. För att täcka kostnaderna som uppkommer vid transporten av avfall uppbär man av avfallsinnehavarna avfallsavgifter som grundar sig på taxan som kommunerna godkänt.

Avfallstaxan är ett dokument som innefattar kommunens ikraftvarande avfallsavgifter samt specifika grunder för dessa. Avfallstaxan som fastställts av Västra Nylands avfallsnämnd, är ikraft i nämndens samtliga medlemskommuner. De euromässiga avfallsavgifterna i taxan varierar däremot en aning per kommun, eftersom de baserar sig på en regionalt utförd konkurrensutsättning av avfallstransporterna.

Debiteringen av avfallsavgifterna verkställs genom Västra Nylands avfallsnämnds gjort angående debiteringen. Faktureringen sköts av kommunernas gemensamma avfallshanteringsbolag Rosk'n Roll Oy Ab, till vilken även betalningsprestationerna riktas. Eventuella anmärkningar gällande avfallsavgifterna bör inom 14 dagar från det att fakturan mottagits, riktas till den myndighet som fattar beslut om betalningarna, d.v.s. Västra Nylands avfallsnämnd.

Avfallstaxa och avfallsavgifter fr.o.m. 1.1.2017

Avfallstaxa 1.1.2017 (224 kB)
Taxatabell 1.1.2017 (282 kB)