Taksa ja maksut

Kunta on velvollinen järjestämään alueensa asuin- ja vapaa-ajankiinteistöillä syntyvän yhdyskuntajätteen sekä julkisessa toiminnassa syntyvän asumisjätteenkaltaisen jätteen kuljetuksen. Jätteenkuljetuksen kustannusten kattamiseksi jätteenhaltijoilta peritään kunnan hyväksymään taksaan perustuvia jätemaksuja.

Jätetaksa on asiakirja, joka sisältää kunnassa käytössä olevat jätemaksut ja niiden yksityiskohtaiset perusteet. Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan asettama jätetaksa on voimassa kaikissa lautakunnan jäsenkunnissa. Taksanmukaiset euromääräiset jätemaksut sen sijaan poikkeavat toisistaan jonkin verran kunnittain, sillä ne perustuvat alueellisiin jätteenkuljetusten kilpailutuksiin.

Länsi-Uudenmaan jätelautakunta määrää maksuunpanopäätöksillään jätemaksut maksuunpantaviksi. Laskutuksen suorittaa kuntien yhteinen jätehuoltoyhtiö Rosk'n Roll Oy Ab, jolle maksut myös suoritetaan. Mahdolliset jätemaksuja koskevat muistutukset on osoitettava maksuunpanosta päättävälle viranomaiselle eli Länsi-Uudenmaan jätelautakunnalle kirjallisesti 14 vuorokauden sisällä laskun saamisesta.

Jätetaksa ja jätemaksut 1.1.2017 alkaen

Jätetaksa 1.1.2017 (140 kB)
Jätemaksutaulukko 1.1.2017 (275 kB)