Roskrådet

 

Västra Nylands avfallsnämnd är en samnämnd för sju kommuner (Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis) . Den ansvarar för myndighetsuppgifter som berör avfallshantering i medlemskommunerna.

Nämnden gör upp avfallshanteringsföreskrifter, ger allmänna anvisningar som grundar sig på avfallslagen och avfallshanteringsföreskrifterna, fastställer avfallstaxan och avgifter för hushåll samt ger utlåtanden i avfallsärenden till andra myndigheter. Avfallsnämnden övervakar att dess beslut följs och avfallshanteringen fungerar.

Avfallsombudet fungerar som Västra Nylands avfallsnämnds kontaktperson och tjänsteman. Avfallsombudets kontor ligger i Lojo i kontorsutrymmena på Munka avfallscentral.

 

 

 
Västra Nylands avfallsnämnd
Munkabacken 51
08500 Lojo

avfallsombud Christine Perjala
avfallshanteringsassistent Linda Wendén

tfn. 020 690 145
roskradet(at)roskradet.fi