Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset ovat paikallisia määräyksiä, jotka täydentävät jätelakia ja asetusta. Jätehuoltomääräykset asettaa kunnan jätehuollosta vastaava viranomainen Jätelain 91 § nojalla. Jätelaki antaa kunnalle laajahkot valtuudet paikallisten määräysten antamiseen jätteiden käsittelystä ja hyödyntämisestä, haittojen ehkäisemisestä sekä valvonnasta.

 

Muutoksia jätehuoltomääräyksiin 1.1.2017

Länsi-Uudenmaan jätelautakunta on hyväksynyt uuden jätetaksan sekä jätemaksutaulukon ja vähäisiä muutoksia Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiin kokouksessaan 15.12.2016.

 

Uudet jätehuoltomääräykset voimaan 1.3.2015

Länsi-Uudenmaan jätelautakunta hyväksyi kokouksessaan 5.2.2015 jätehuoltomääräykset, jotka tulivat voimaan 1.3.2015. Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan asettamissa jätehuoltomääräyksissä annetaan jätehuoltoon ja sen järjestämiseen liittyviä määräyksiä Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Lohjalla, Siuntiossa, Raaseporissa ja Vihdissä.

Jätehuoltomääräysten ymmärrettävyyttä helpottamaan on laadittu tietopaketti ”Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan”. Pakettiin on koottu kuntalaisille yleistä tietoa koko jätehuoltojärjestelmästä.
Jätehuoltomääräysten perusteluissa on esitetty yksityiskohtaiset perustelut jokaiselle määräykselle.